Dofinansowania projektów z Funduszy Europejskich

Ando Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekty dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Opracowanie prototypów maszyn rolniczych poprzez przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych i zgłoszenie do patentu innowacyjnych w skali świata produktów

Celem projektu jest: Wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz zgłoszenie patentowe

Dofinansowanie projektu z UE: 1 413 899,99 PLN

Wzmocnienie konkurencyjności Ando Tech sp. z o.o., poprzez zakup innowacyjnej wycinarki i wprowadzenie nowego i udoskonalonych produktów

Celem projektu jest: wzmocnienie konkurencyjności Firmy ANDO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez komercjalizację wyników prac badawczo – rozwojowych oraz budowę infrastruktury i zakup stosownych urządzeń.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 511 550,00 PLN