Dofinansowania projektów z Funduszy Europejskich

Ando Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekty dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Opracowanie prototypów maszyn rolniczych poprzez przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych i zgłoszenie do patentu innowacyjnych w skali świata produktów

Celem projektu jest: Wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz zgłoszenie patentowe

Dofinansowanie projektu z UE: 1 413 899,99 PLN

Wzmocnienie konkurencyjności Ando Tech sp. z o.o., poprzez zakup innowacyjnej wycinarki i wprowadzenie nowego i udoskonalonych produktów

Celem projektu jest: wzmocnienie konkurencyjności Firmy ANDO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez komercjalizację wyników prac badawczo – rozwojowych oraz budowę infrastruktury i zakup stosownych urządzeń.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 511 550,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Celem projektu jest: wzrost konkurencyjności firmy ANDO TECH Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń

Całkowita wartość inwestycji: 372 435,15 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 223 461,09 PLN